Over Ons


Wie wij zijn?

Wij zijn Club Amsterdam Amstel, een soroptimistenclub.

De Soroptimisten is de grootste vrouwen service club ter wereld. Een organisatie van vakvrouwen die zich inzet voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen. Opgericht in 1921 in CaliforniŽ.

Wij zijn een groep (werkende) vrouwen uit verschillende beroepsgroepen die als club ťťn keer per maand bij een clubgenoot thuis bijeenkomt. Wij hebben als doel het ondersteunen van projecten die de positie van de vrouw verbetert. Dit doen we onder meer door geld in te zamelen met fundraisingprojecten die geheel ten goede komen aan goede doelen die zich inzetten voor vrouwen en kinderen. Nationaal en internationaal.

Op dit moment zetten wij ons in voor de volgende projecten (op onze website www.soroptimist.nl is hier nog meer over te vinden):

Een internationaal project (dat wil zeggen dat alle soroptimistenclubs wereldwijd hieraan bijdragen). Vier jaar lang ondersteunen we financieel en via ons netwerk vrouwelijke UAF-studenten (vluchtelingen).

Het project Schisis
In IndonesiŽ bestaan geen (financiŽle) voorzieningen voor kinderen met schisis, al dan niet gecombineerd met een hazenlip. Een groot deel van deze kinderen blijft zonder steun onbehandeld met een hazenlip en open gehemelte door het leven gaan. Met alle gevolgen van dien. Door hun uiterlijk worden ze geÔsoleerd of verstoten door hun familie, hun spraak kan zich niet of slecht ontwikkelen en het opnemen van voeding gaat vaak slecht. Een deel zwerft als daklozen en bedelaars over straat. Een gedreven tandarts aldaar krijgt van ons financiŽle ondersteuning om zo veel mogelijk kinderen te helpen.

Het project Marrakech
In de bergdorpen van Marokko hebben meisjes vrijwel nooit de kans op vervolgonderwijs vanwege de fysieke afstand van dorp naar school. De soroptimisten hebben een internaat opgericht in Marrakech waar 200 meisjes opgevangen kunnen worden zodat ze naar de middelbare school kunnen gaan en een kans krijgen iets van hun leven te maken, anders dan als dienstmeisje.

Het project De Rode Draad
De Rode Draad is een organisatie die vrouwen in de prostitutie ondersteunt. Zij streeft naar emancipatie en positieverbetering van vrouwen in de prostitutie. Dit kan niet los worden gezien van de bestrijding van uitbuiting en mensenhandel.

Club Amsterdam Amstel ondersteunt de Rode Draad financieel maar tracht voornamelijk haar eigen kennis van vakvrouwen in te zetten voor de vrouwen die daaraan behoefte te hebben. Hierbij valt te denken aan juridische ondersteuning, scholing, hulp bij vertalingen, etc.

Contacten
Informatie Trappen en Stappen: info@amsteldiensten.nl
Website van de club: www.soroptimist.nl
Voor vragen over de club stuur een e-mail naar de secretaris: amsterdamamstel@soroptimist.nl