Aanmeldingsformulier 2012

De gegevens met een * zijn verplicht.    Vragen? info@amsteldiensten.nl
Lees de voorwaarden en bevestig voor akkoord
Voorwaarden
  1. De diensten worden aangeboden door leden van Soroptimistclub Amsterdam Amstel.
  2. Het aanbod is bestemd voor Soroptimisten in Nederland en over de grenzen, alsmede voor hun gasten.
  3. Het aanbod wordt op een voor dit doel geopende website geplaatst.
  4. Het aanbod is geldig voor een vastgestelde periode, gevolgd door sluiting, en wordt met enige regelmaat op een later tijdstip vernieuwd.
  5. De aangeboden diensten worden geheel gratis door de clubleden verricht. De netto-opbrengst komt ten goede aan een door de clubleden gekozen goed doel.
  6. De aangeboden diensten worden volgens datum, plaats en inhoud zoals die staan vermeld in het programma geleverd, behoudens variaties die door vrager en aanbieder overeengekomen zijn gekomen.
  7. Iedere koper van een dienst betaalt vooruit en ontvangt een aankoopbewijs waarop de naam van de aanbieder(s), het aanbod, de datum en de prijs staan vermeld.
  8. Soroptimistclub Amsterdam Amstel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet correct uitvoeren van de aangeboden diensten.
  9. Deelname is geheel vrijwillig en voor eigen risico. Deelnemers wordt dringend geadviseerd om goed schoeisel, respectievelijk beschermende fietskleding te dragen.
  10. Indien er situaties ontstaan waarin de reglementen niet voorzien, dan beslist de club in overleg met betrokkenen.


Amsterdam, april 2011
Soroptimistclub Amsterdam Amstel